-->

Prezentarea Facultății de Drept și Științe Administrative – FDSA

Echipa managerială a FDSA este onorată să vă prezinte facultatea:

Misiunea Facultății de Drept și Științe Administrative – FDSA constă în promovarea, crearea și diseminarea de cunoștințe, prin activități de educație și de formare continuă, de cercetare și inovare pentru dezvoltarea umană în domeniul juridic și în cel al administrației și respectiv al managementului public. Prin misiunea sa, FDSA susține dezvoltarea regională și integrarea euro-atlantică promovând principiile europene fundamentale alături de valorile și tradițiile culturii și civilizației din Bucovina, cu specificul ei multi și intercultural, integrate spiritualității românești.

Documentul de înființare a Facultății de Drept și Științe Administrative este Hotărârea Guvernului României nr. 654 din 14 Septembrie 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017.

Facultatea de Drept și Științe Administrative, în anul 2016, s-a desprins, împreună cu programele sale de studii de licență (Administrație Publică și Drept) și cu cele de masterat (Drept European și Management și Administrație Europeană) din Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, în cadrul careia a existat încă din 1995.

Astfel, FDSA îmbină elementele de tradiție cu cele moderne, susține calitatea și excelența în educația din învățământul superior și cercetarea științifică în raport cu evoluția societății și cerințele pieței muncii.

FDSA are la bază o structură bidimensională care se identifică, pe de o parte cu Departamentul de Drept și Științe Administrative - DDSA, iar pe de altă parte cu CEntrul de Formare și Cercetare în Administrația Publică - CEFCAP.

Departamentul de Drept și Științe Administrative - DDSA

Departamentul de Drept și Științe Administrative – DDSA este format dintr-un colectiv de 21 cadre didactice titulare dintre care: 4 profesori, 7 conferențiari si 10 lectori. Pe lângă specialiștii în științe juridice și administrative, departamentul are în componența sa și specialiști în limbi străine aplicate în domeniile de studii.

Echipa departamentului este completata de 15 colaboratori externi asociați cu o vastă experiență teoretică și practică în domeniul de activitate. În rândul acestora identificăm 2 profesori, 11 lectori și 2 doctoranzi. Nu în ultimul rând, FDSA colaborează cu diverși consultanți din piața muncii care au activat și/sau activează în domeniile juridic și administrativ.

Membrii departamentului susțin activitățile de cercetare științifică de specialitate, dar și pe cele didactice, de curs și respectiv de seminar de la mai multe specializări ale universității și, în mod special, de la programele de studii de licență: Administrație Publică și Drept și de la cele de masterat: Drept European și Management și Administrație Europeană, pe care le gestionează.

Obiectivul central al departamentului este acela de a aduce plus valoare în dezvoltarea competențelor studenților care vor avea impact direct asupra mediilor profesionale din domeniile administrativ și juridic și indirect, asupra întregii societăți.

Motto-ul departamentului este: Non scholae, sed vitae discimus - Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață.” Seneca

CEntrul de Formare și Cercetare în Administrația Publică*

CEntrul de Formare și Cercetare în Administrația Publică are o dublă misiune în domeniul Științelor socio-umane, subdomeniul Științe administrative și anume:

1. Dezvoltarea capitalului uman pentru Administrația Publică și creșterea competitivității prin corelarea educației şi învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii;
2. Cercetarea inovativă cu impact asupra Administrației Publice.
Ponderea celor două direcții, de formare si de cercetare, ale centrului este echilibrată punându-se un accent deosebit, atat pe formare, cât și pe activitatea de cercetare științifică din domeniu.

Domeniul de activitate al centrului: Științe socio-umane

Subdomeniul: Științe administrative

Centrul a realizat și desfășoară cercetări fundamentale și aplicative în:

 • Administrație publică,
 • Descentralizare și Deconcentrare,
 • Regionalizare,
 • Politici publice,
 • Management public,
 • Management strategic în Administrația Publică,
 • Managementul resurselor umane în Instituțiile Publice, Gestiunea funcției publice,
 • Management de proiect,
 • Drept public, Drept constituțional, Drept administrativ, Drept financiar și fiscal,
 • Egalitate de Șanse,
 • Sănătate publică și îmbătrânire activă,
 • Dezvoltare durabilă,
 • Inovare și TIC,
 • Economie,
 • Statistică,
 • Contabilitatea instituțiilor publice,
 • Comunicare în limbi străine pentru administrația publică ș.a.

Centrul a fost dezvoltat pe lângă programul de Masterat: Management şi Administraţie Europeană.

Experiența relevantă la nivelul echipei CEFCAP se identifică în principal în: Administrație publică, Managementul resurselor umane în Instituțiile Publice, Gestiunea funcției publice, Management de proiect, Economie, Drept public, Comunicare în limbi străine pentru administrație publică.

Contact: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Corp H, Etaj II, Birou H207a,
Str. Universităţii nr. 13, Suceava, Cod poştal 720229;

Coordonator proiect: Conf. Univ. Dr. Alunica Morariu

Email: alunica.morariulafdsa.usv.ro

*Este un centru iniţiat încă din anul 2009.