-->

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – AP, Domeniul de studii – ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Programul de studii Administraţie Publică este acreditat conform prevederilor impuse de legislaţia în materie din ţara noastră, în acord cu angajamentele asumate prin Declaraţia de la Bologna, precum și cu alte documente de rederință. Studiile de licenţă sunt concepute dintr-o perspectivă europeană, fiind structurate pe parcursul a trei ani. Programul de studii pregătește specialişti în domeniul gestionării treburilor publice, care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul autorităţilor administraţiei publice, nefiind limitativ și adresându-se tuturor celor care doresc să urmeze o carieră în domeniul aparatului administrativ. Misiunea programului de studii Administraţie Publică constă în pregătirea de specialişti cu studii superioare în domeniul administraţiei publice centrale şi locale şi al cercetării ştiinţifice de profil. Specializarea asigură dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare funcţionarilor publici de carieră, care să se integreze cu succes în instituţiile şi autorităţile administraţiei publice.

Principale competenţe asigurate
Principalele competenţe obţinute după parcurgerea disciplinelor din planul de învăţământ al programului de studii Administraţie Publică constau în: ▪ Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor administrative, precum şi a principiilor şi metodelor fundamentale specifice mediului administrativ; ▪ Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii de la nivelul administraţiei publice, contribuind la dezvoltarea capacității absolvenţilor de a soluţiona problemele specifice organizaţiilor publice centrale şi locale; ▪ Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare pentru formularea de proiecte, rapoarte de cercetare, bugete, previziuni şi alte demersuri profesionale; ▪ Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private; ▪ Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative.

Oportunităţi în carieră
Paleta largă de competenţe dobândite permite absolvenţilor să ocupe posturi diverse în administraţia publică centrală sau locală, în cadrul serviciilor publice descentralizate sau deconcentrate, să participe la studii doctorale și să ocupe posturi didactice în instituţii de învăţământ superior. Prin absolvirea acestei specializări se asigură dobândirea de competențe profesionale și transversale necesare desfășurării activității din domeniul administraţiei publice, de către categoriile de personal necesar autorităţilor publice: funcţionari publici în cadrul diverselor structuri ale administraţiei publice, administratori publici, consultanți pentru administraţie publică, referenți de specialitate pentru administraţie publică, inspector de specialitate în administraţia publică, experți în administraţia publică, consilieri pentru administraţia publică etc.

Principale ocupaţii posibile conform COR:
Administrator public - 242208; Agent de dezvoltare - 242207; Arhivist - 262101; Asistent analist - 241307; Asistent de cercetare în demografie - 212028; Asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice - 261916; Asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare) - 243217; Asistent manager - 334303; Bibliotecar (studii superioare) - 262202; Bibliotecar arhivist - 262206; Consilier administraţia publică - 242201; Consilier armonizare legislativă - 261910; Consilier de stare civilă - 242225; Consilier forţă de muncă şi şomaj - 242301; Consultant de securitate - 242113; Consultant în administraţia publică - 242205; Consultant în domeniul forţei de muncă - 242307; Coordonator secretariat studiouri teritoriale - 242105; Documentarist (studii superioare) - 262203; Documentarist ordonanţare logistică - 214137; Expert administraţia publică - 242202; Expert armonizare legislativă - 261911; Expert forţă de muncă şi şomaj - 242302; Expert/specialist în parteneriat public-privat - 242221; Inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj - 242303; Inspector de specialitate în administraţia publică - 242203; Inspector de stare civilă - 242226; Lector carte - 262205; Manager de proiect în parteneriat public privat - 242112; Manager proiect - 242101; Organizator protocol - 243208; Organizator relaţii - 243209; Organizator târguri şi expoziţii - 243210; Prezentator expoziţii - 243211; Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001; Referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj - 242305; Referent de specialitate în administraţia publică - 242204; Referent difuzare carte - 262204; Reglementator - 242206; Secretar administrativ - 334301; Secretar asistent director - 334302; Secretar diplomatic - 111234; Secretar economic (studii superioare) - 263126; Specialist în relaţii de muncă - 242323;

 

Studenţii înmatriculaţi la programele de studii de licență și de masterat pot opta ulterior şi pentru cariera didactică, modulele de pregătire psihopedagogică oferindu-le oportunitatea certificării pentru profesii didactice. Pentru detalii, click aici.