-->

Proiecte derulate de către membrii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative

  • DEzvoltarea CARierei Durabile prin Stagii de practica si consiliere pentru studenti -DECARDS
  • Dezvoltarea Invatamantului Superior bazat pe competente prin imbunatatirea calitatii si facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Stiinte Administrative si Juridice - Acronim: DISSAJ
  • Cercetari interdisciplinare privind dezvoltarea resurselor umane din administratia publica locala, în contextul reformei administrative. Studiu comparat CIP-DRU-APL
  • Dezvoltarea Resurselor Umane si imbunatatirea eficacitatii organizationale in cadrul Administratiei Publice din judetul Suceava (acronim - DRUAP) - www.druap.usv.ro