-->

Direcţia de Sănătate Publică Județeană Suceava angajează fără concurs:

Direcţia de Sănătate Publică Județeană Suceava, în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat și completat de Ordinul Ministrului Sănătăţii 1839 din 30 octombrie 2020, precum si a Ordonantei de Guvern nr. 19/ 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, angajează fără concurs, pe durată determinată, pe perioada stării de alertă (şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la iniţiativa conducătorului instituţiei), următoarele categorii de personal contractual:

- 1 post de CONSILIER grad profesional debutant la Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile;

- 1 post de REFERENT grad profesional debutant la Compartiment secretariat/ registratură; Posturile sunt necesare pentru intocmirea/gestionarea corespondentei catre autoritati/institutii publice/persoane fizice, ce se impune in actualul context epidemiologic al stării de alertă.

 

Detalii anunț: Descarca PDF!

 

Documente nedecare: 

  1. Anexa 2 – Cerere;
  2. Anexa 3 – Declarație;
  3. Anexa 4 – Declarație;
  4. Anexa 5 -Declarație pe proprie răspundere;

 

 

 

 

Ultimele 5 anunțuri publicate