-->

BURSE SOCIALE, BURSE OCAZIONALE, BURSE DE PERFORMANȚĂ Semestrul II – 2021/2022

Dosarele pentru solicitarea:

 • bursei sociale,
 • bursei sociale ocazionale,
 • bursei de performanță, 

se pot depune la secretariatul Facultății de Drept și Științe Administrative în zilele lucrătoare, în perioada 28.02.2022-18.03.2022 inclusiv (luni-vineri: 10-12)

Dosarele de solicitare a burselor pe care studenții le vor depune pentru aceste categorii de burse vor respecta prevederile R53 - Regulamentului cadru privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin material în Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, în vigoare pentru anul universitar curent.

Vă invităm să găsiți atașate Coperta Dosarului de solicitare a bursei, Cererea-Declarația TIP (după caz), Checklist-ul cu documentele necesare fiecărei categorii de bursă care trebuie completate și depuse în Dosarul de bursă (un dosar cu șină) cu toate celelalte documente aferente.

 • CERERE MODEL pentru obţinerea Bursei sociale în funcţie de venitul lunar net mediu pe membru de familie - Descarca Cererea!
 • CERERE MODEL pentru obţinerea Bursei sociale pentru studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul - Descarca Cererea!
 • CERERE MODEL pentru obţinerea Bursei sociale pentru studenţii bolnavi (lista bolilor în OM
  3392/27.02.2017) - Descarca Cererea!
 • CERERE MODEL pentru obţinerea Bursei sociale pentru studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul ( / Bursei sociale ocazionale) - Descarca Cererea! 
 • MODEL CERERE pentru obținerea: Bursei de performanță / Bursei Speciale - Descarca Cererea!

Checklist-uri

 • Bursă socială ocazională - Descarcă!
 • Bursă socială pentru studenţii pentru studenţii bolnavi - Descarcă!
 • Bursă socială pentru studenţii orfani sau plasament - Descarcă!
 • Bursă socială pentru studenţi în funcţie de venitul lunar net mediu pe membru de familie - Descarcă!

IMPORTANT!!!

VENITUL LUNAR NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE PE LUNILE NOIEMBRIE 2021, DECEMBRIE 2021 ŞI IANUARIE 2022 TREBUIE SĂ FIE MAI MIC DECÂT SALARIUL DE BAZĂ MINIM NET PE ECONOMIE – 1386 lei lunar (în cazul statului român). 

TOATE ACTELE ELIBERATE VOR AVEA SCRIS CLAR NUMELE PERSOANELOR CARE SEMNEAZĂ.

Ultimele 5 anunțuri publicate