-->

IMPORTANT!!! - Promovare în ani superiori

 

În conformitate cu Regulamentul cadru privind activitatea profesională a studenților - R05 (Anexa 2) la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, numărul minim de credite obținute la disciplinele obligatorii din planul de învățământ, necesar pentru promovarea în an superior sunt:

 

 

Licență:

- Pentru promovarea în anul II – 35 de credite obținute în anul I – pentru specializările Drept, Drept European şi Internaţional, Administraţie publică IF şi ID, Poliţie locală;

- Pentru promovarea în anul III – 90 de credite obținute în anii I şi II - pentru specializarea Drept;

- Pentru promovarea în anul IV (Drept), respectiv anul III, Administraţie publică IF şi ID, Poliţie locală – nu este posibilă promovarea în anul terminal dacă studentul are mai mult de o disciplină în regim de credit restant aferentă semestrului I și una aferentă semestrului al-II-lea.

 

Masterat:

- Pentru promovarea în anul II – 35 de credite obținute în anul I – pentru specializările Drept penal şi criminalistică, Management şi Administraţie Europeană

Ultimele 5 anunțuri publicate