-->

Echipa CENTRULui DE FORMARE ȘI CERCETARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ - CEFCAP

Alunica MORARIU

Coordonator CEFCAP

Conf.  univ. dr.

alunica.morariulafdsa.usv.ro

Liana Teodora PASCARIU

Secretar ştiinţific

Lector univ. dr.

Ştefan Antonio SANDU

Membru în Consiliul Științific

Prof. univ. dr. hab.

Ionel BOSTAN

Membru în Consiliul Științific

Prof. univ. dr.

Adriana Irina BILOUSEAC

Membru în Consiliul Științific

Conf. univ. dr.

Camelia IGNĂTESCU

Membru în Consiliul Științific

Conf. univ. dr.

Vasile PĂVĂLEANU

Membru în Consiliul Științific

Prof. univ. dr.


ECHIPA Facultății de Drept și Ștințe Administrative – FDSA